<<  powrót

Zachodniopomorska Izba Rolnicza realizując jeden z wniosków na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, zwróciła się do Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o interwencję w sprawie zmiany sposobu naliczania czynszu dzierżawnego.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Krajowej Rady Izb Rolniczych na nasz wniosek oraz odpowiedź Ministerstwa na wniosek KRIR.

<<  powrót