<<  powrót

Zarząd KRIR 16 czerwca br. zwrócił się do Prezesa UOKiK o zbadanie zasadności drastycznych wzrostów cen nawozów w okresie od września 2021 r. do chwili obecnej.

W odpowiedzi czytamy: “…dynamiczny wzrost cen nawozów nie jest spowodowany naruszeniem prawa konkurencji. 10 stycznia br. Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające, mające na celu wstępne ustalenie, czy w związku z działalnością przedsiębiorców zajmujących się produkcją i obrotem nawozami mineralnymi mogło dojść do naruszenia przepisów Ustawy uzasadniającego wszczęcie postępowania antymonopolowego, w tym ustalenie czy sprawa ma charakter antymonopolowy….”

<<  powrót