<<  powrót

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuję, że w ramach ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw stosowane są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych między innymi podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się zakażeń COVID-19. 

Stosownie do przepisów ww. ustawy kredyty obrotowe odnawialne lub nieodnawialne z dopłatami do oprocentowania są udzielane na warunkach komercyjnych, natomiast z Funduszu Dopłat do Oprocentowania są realizowane dopłaty do oprocentowania w wysokości: – 2% w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, – 1% w przypadku dużych przedsiębiorców.

W załączeniu przesyłamy całą korespondencje (odpowiedź) resortu rolnictwa na pismo w sprawie poszanowania działalności rolniczej na terenach wiejskich.

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Odpowiedź MRiRW 52 KB
pdf pismo KRIR 37 KB
<<  powrót