<<  powrót

W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 14 kwietnia 2021 r. dotyczącej realizacji wniosku przyjętego na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie strat rolników wyrządzanych przez ptaki w uprawach polowych i stawach hodowlanych, Minister Klimatu i Środowiska odpowiada:

“(…) Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.), Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry. Według obowiązującego w Polsce ustawodawstwa, ptaki objęte ochroną gatunkową nie figurują na liście gatunków wymienionych w art. 126 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, a więc za szkody wyrządzone przez którykolwiek gatunek ptaka objętego ochroną gatunkową nie przysługuje ustawowe odszkodowanie ze Skarbu Państwa . Drogą do uzyskania odszkodowania może być natomiast powództwo cywilne(…)”

Pismo przewodnie w załączeniu

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Odp MKiŚ na pismo KRIR 189 KB
<<  powrót