<<  powrót

Szanowni Państw, poniżej zamieszczamy odpowiedź MRiRW na wystąpienie Zarządu KRIR dotyczące programu pomocy „Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych”. Samorząd rolniczy wystąpił do resortu rolnictwa między innymi w związku z pismami Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Podkarpackiej Izby Rolniczej, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

<<  powrót