<<  powrót
logo-zir-wpisy

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Roberta Telusa w sprawie powołania komisji szacujących straty oraz o wykładnię przepisów dla tych komisji.

W odpowiedzi czytamy, że …….. przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U poz. 1350), stanowią podstawę prawną do procesu szacowania tegorocznych szkód suszowych na potrzeby udzielania pomocy dla producentów rolnych.

Na podstawie powyższych przepisów – warunkiem ubiegania się o pomoc jest protokół z szacowania szkód wygenerowany przez aplikację publiczną, a zatem aby uzyskać protokół z oszacowania szkód suszowych należy do 15 października złożyć wniosek o oszacowanie szkód za pośrednictwem publicznej aplikacji.

<<  powrót