<<  powrót

Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie wydłużenia prawa do zasiłku chorobowego z KRUS z tytułu ciąży, w odpowiedzi resortu rolnictwa czytamy:

Źródło: KRIR

<<  powrót