<<  powrót

Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa w sprawie interpretacji przepisów dotyczących ekoschematów – Dobrostan zwierząt, wnioskując o wyjaśnienie dotyczące terminu wypasu oraz uwzględnienia wniosku dotyczącego przywrócenia terminów wypasu zwierząt z lat poprzednich. W odpowiedzi czytamy:

<<  powrót