<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał do MRiRW stanowiska Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej w sprawie:

  1. usuwania folii rolniczej, siatek do owijania balotów, sznurków, opakowań po nawozach i typu Big Bag,
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez rolników zatrudniających pomocników na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.
  3. zmiany ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  4. potrzeby poprawy wizerunku rolnika w kontekście popularnych programów prezentowanych w mediach telewizyjnych i internetowych,
  5. powołania niezależnego laboratorium do wykonania analiz,
  6. objęcia upraw fasoli wielokwiatowej płatnością do roślin wysokobiałkowych,
  7. uruchomienia dodatkowej pomocy dla producentów chmielu,
  8. pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu oraz COVID-19.

Popierając zawarte w ww. pismach postulaty, Zarząd KRIR zwrócił się do Pana Ministra o podjęcie stosownych działań w tym zakresie.

W załączniku odpowiedź MRiRW i stanowiska Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej.

<<  powrót