<<  powrót

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie zmiany ustawy o systemie identyfikacji rejestracji zwierząt(1) oraz wprowadzenia poprawek w aplikacji IRZplus poinformowało, że działanie aplikacji w zakresie opisanym w piśmie jest

poprawne i nie wymaga modyfikacji. Szczegółowe wyjaśnienia znajdą Państwo poniżej.

<<  powrót