<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z informacją na forum Copa – Cogeta, że francuski rząd planuje rozdysponować około 3 miliardów euro bezpośredniej pomocy państwa ad hoc dla firm szczególnie dotkniętych gwałtownym wzrostem cen energii podczas inwazji Rosji na Ukrainę, Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o uruchomienie pomocy także dla polskich rolników, w piśmie czytamy:

<<  powrót