<<  powrót

Zachodniopomorska Izba Rolnicza za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych zwróciła się do KOWR z wnioskiem odnośnie możliwości wydłużenia okresu spłaty należności za nabyte nieruchomości. Pismo to jest odpowiedzą na wniosek z Walnego Zgromadzenia, a uzasadnione jest m.in.: powracającą od kilku lat suszą oraz niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, które znacznie obniżają dochody rolnicze ( pismo w załączeniu).

W odpowiedzi KOWR poinformował, że w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe wydłużenie okresu spłaty należności objętych aktem notarialnym na okres dłuższy niż 15 lat, niemniej jednak na stronie internetowej BIP Rządowego Centrum Legislacyjnego jest zamieszczony projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie mechanizmu , który będzie umożliwiał wydłużenie tego okresu do 20 lat (szczegóły w odpowiedzi).

<<  powrót