<<  powrót

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 21 listopada 2023 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło w piśmie z dnia 23.11.2023 r. następujące wyjaśnienia w sprawie realizacji praktyki utrzymywanie na ściółce bydła w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt.

Ekoschemat Dobrostan zwierząt został skonstruowany w oparciu o zgłaszane postulaty przez rolników. Zaraz po zatwierdzeniu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej i jeszcze przed pierwszym naborem wniosków w ramach kampanii 2023, w ekoschemacie Dobrostan zwierząt wprowadzono zmiany, o które wnioskowały środowiska rolnicze. W efekcie w zakresie bydła są przewidziane płatności dobrostanowe do:

– krów mlecznych,
– krów mamek,
– bydła opasowego.

W odniesieniu do każdej z ww. grupy zwierząt jest możliwe otrzymanie płatności za stosowanie (niezależnie od siebie, wg dowolnego wyboru rolnika) szeregu różnych praktyk, w tym praktyki polegającej na utrzymaniu zwierząt na ściółce.
Płatności dobrostanowe są przyznawane rolnikom na podstawie tego, ile zwierząt jest utrzymywanych w gospodarstwie. Rolnik nie musi deklarować do płatności poszczególnych sztuk, obsadę zwierząt określa ARiMR na podstawie danych zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy o systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (1) (zwanej dalej „IRZ”). Ze względu na to, że rolnik może utrzymywać w swoim gospodarstwie bydło o różnym kierunku użytkowania (np. równolegle krowy mamki i krowy mleczne) konieczne jest, na poziomie IRZ, rozróżnienie tych grup tj. określenie typu/kierunku użytkowania każdego zwierzęcia.
W chwili obecnej nie ma możliwości na dokonanie w prosty sposób zmiany polegającej na wprowadzeniu jednolitej płatności za stosowanie ściółki w chowie bydła. Zaproponowana przez Państwa propozycja wymagałaby fundamentalnej zmiany Planu Strategicznego, przepisów krajowych, procedur wdrożeniowych oraz przebudowy systemów informatycznych ARiMR. Dodatkowo po wstępnej analizie Państwa propozycji stwierdzamy, że w końcowym rezultacie wdrożenie jej oznaczałoby znaczące utrudnienia dla gospodarstw utrzymujących bydło o różnych kierunkach użytkowania oraz stosujących równolegle chów ściółkowy i bezściółkowy w odniesieniu do różnych grup bydła.

źródło: KRIR

<<  powrót