<<  powrót

Odpowiedź MRiRW w sprawie wniosku z posiedzenia KRIR dotyczącego zmiany zasad wypłacania odszkodowań w trybie zwalczania chorób zakaźnych z urzędu i zapewnienia poszkodowanym rolnikom wypłaty 100% wartości zwierząt padłych i zagazowanych. W odpowiedzi czytamy:

<<  powrót