<<  powrót

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek rolników, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o podjęcie działań mających na celu udzielenie pomocy rolnikom uprawiającym warzywa w niskich tunelach foliowych. W odpowiedzi MRiRW na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, czytamy:

<<  powrót