<<  powrót

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielenie informacji, kiedy zostanie przekazany do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników?

<<  powrót