<<  powrót

Zarząd KRIR zwrócił się 30 lipca br. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. problemów związanych z systemem poręczeń kredytowych.

W odpowiedzi czytamy: że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzyło wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ze środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR). Celem FGR jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw (MŚP) przetwórstwa rolnospożywczego w dostępie do finansowania poprzez udzielanie gwarancji jako formy zabezpieczenia dla wnioskującego o kredyt w banku.
FGR wypełnia lukę w finansowaniu zwrotnym sektora rolnego, która głównie spowodowana jest ograniczoną ofertą rynkową wynikającą z braku odpowiednich (z punktu widzenia banków) zabezpieczeń m.in. ograniczeń w zakresie egzekucji z majątku rolnika…..

<<  powrót