<<  powrót

Zarząd KRIR informuję, że w związku z opublikowaniem projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wystąpił do MRiRW o zwiększenie powierzchni, do której może przysługiwać pomoc z 50 ha do 300 ha. W piśmie czytamy:

<<  powrót