<<  powrót

Szanowni Państwo,

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące przeglądu i ewentualnej zmiany norm handlowych UE dotyczących produktów rolnych. Normy handlowe dotyczą także owoców i warzyw. Celem konsultacji jest możliwość wyrażenia przez zainteresowane strony poglądów na temat norm handlowych w ujęciu ogólnym oraz na temat możliwości uwzględnienia aspektów zrównoważonego rozwoju. Do udziału w konsultacjach zaproszone są osoby prywatne, organizacje oraz eksperci, a w szczególności podmioty w łańcuchu dostaw żywności, takie jak producenci, handlowcy, detaliści i ich stowarzyszenia, konsumenci, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i władze krajowe czy środowiska naukowe. Konsultacje trwają do 31 sierpnia 2021 r. Aby wziąć w nich udział należy wypełnić kwestionariusz online na stronie internetowej. Kwestionariusze te są dostępne w kilku lub we wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

Poniżej przekazuję informacje prasowe na ten temat oraz bezpośredni link do strony www z konsultacjami.     

https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-public-consultation-review-eu-marketing-standards-agricultural-products-2021-jun-08_en

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12772-Agricultural-products-revision-of-EU-marketing-standards/public-consultation_en

EUSurvey – Ankieta (europa.eu)

Ankieta jest w języku angielskim, ale włącza się automatyczne pytanie czy przetłumaczyć na jęz polski i trzeba potwierdzić.

<<  powrót