<<  powrót

Szanowni Państwo,
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został zamieszczony projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 (poz. w wykazie prac
legislacyjnych Rady Ministrów: UC131).

Zgłaszanie uwag do ww. projektu obejmuje termin do 18 października br. 


<<  powrót