<<  powrót
logo-zir-wpisy

Zachodniopomorska Izba Rolnicza w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zorganizowała w dniach 23 – 24 września 2021 r.w Dźwirzynie konferencję pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie – jak zapobiegać skutkom suszy w produkcji rolnej”

Celem konferencji było przekazanie informacji i wiedzy na temat racjonalnego gospodarowania wodą oraz możliwości zapobiegania skutkom suszy w produkcji rolnej. Konferencja była okazją do zapoznania się z potrzebami środowiska rolniczego,
dla niektórych może być jedną z niewielu okazji, by wypowiedzieć się na forum, powiedzieć
o problemach, z którymi, na co dzień się borykają i dowiedzieć się  na temat możliwości gospodarowania wodą w rolnictwie, które mogą wpłynąć na zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych. Uczestnikami byli członkowie związków rolników i grup producentów rolnych,
doradcy rolniczy, przedstawiciele regionalnych zarządów gospodarki wodnej, wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych oraz spółek wodnych, pracownicy uczelni
wyższych i instytutów badawczych, a także przedstawiciele samorządów terytorialnych.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się wykłady wprowadzające w tematykę najważniejszych problemów związanych z gospodarką wodną w naszym województwie. Pan Piotr Baliński przedstawił wykład pn.: ”Melioracje w rolnictwie – uwarunkowania administracyjne, przygotowanie inwestycji do realizacji” Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku związanymi z gospodarką wodną, usługi projektowe z branży budownictwa lądowego – mieszkaniowego
i przemysłowego oraz z budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii wodnej oraz melioracji, jak również usługi związanych z obsługą inwestycji budowlanych związanych z powyższymi gałęziami budownictwa. W ramach działalności oferuje projektowanie i obsługę inwestycji budownictwa wodnego, melioracyjnych, hydrotechnicznych i ochrony środowiska.

Dr inż. Ewa Kanecka-Geszke, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badawczego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach   zmierzyła się z trudnym tematem jaki jest „Gospodarowanie wodą na gruntach ornych
i trwałych użytkach zielonych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi”,
podczas której zaprezentowano najnowsze wyniki badań, dzięki którym gospodarowanie zasobami wody może być bardziej racjonalne i ekonomiczne. Podstawowym zadaniem gospodarki wodnej na najbliższe lata powinny być prace zmierzające do spowolnienia odpływu wody
ze zlewni, zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni przy zastosowaniu innowacyjnych metod w możliwie małym stopniu wywierających negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Po obu wykładach w tym dniu odbyły się interesujące dyskusje.

Spotkanie dało możliwość wielopodmiotowego podejścia do spraw gospodarowania wodą na terenach wiejskich, a także bezpośredniego nawiązania kontaktów pomiędzy poszczególnymi grupami uczestników. Temat tak zainteresował słuchaczy, że podczas ożywionej dyskusji długo jeszcze trwały rozmowy rolników.

Realizowana konferencja skierowana była do rolników z województwa zachodniopomorskiego. W konferencji udział wzięli przede wszystkim rolnicy, przedstawiciele instytucji około rolniczych oraz pracownicy ZIR. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość przekazania zdobytej wiedzy oraz połączenia wiedzy teoretycznej z praktyką.

Zapraszamy do galerii.

<<  powrót