<<  powrót

W dniach 16-17 maja Członkowie Zarządu ZIR wraz z Zastępcą Dyrektora Biura ZIR uczestniczyli w konferencji „Rolnictwo w Polsce i Europie po wprowadzeniu Zielonego Ładu i przyjęciu Ukrainy do Unii Europejskiej”. Konferencja została zorganizowana przez Pomorską Izbę Rolniczą, wziął w niej udział również Pan Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

<<  powrót