<<  powrót

„Pani Barbarze Wójcik

Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

składa Zarząd oraz  pracownicy

Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej”

<<  powrót