<<  powrót

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Krystyny Bugaj – Wójcik – wieloletniej działaczki Izb Rolniczych. Była jedną z pierwszych osób tworzących struktury Izb.

Na ręce rodziny składamy szczere i głębokie wyrazy współczucia,

Zarząd i Pracownicy Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 14 marca 2023 r. o godzinie 14:30 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Bobolicach.

<<  powrót