<<  powrót

Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu dzisiejszym w godzinach przedpołudniowych wspólnie z rolnikami ze Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej uczestniczyli w proteście na granicy polskosłowackiej. Zarówno strona polska jak i słowacka przedstawiła wspólne postulaty dotyczące konieczności podjęcia pilnych działań interwencyjnych w rolnictwie krajowym i europejskim.
W związku z informacją po wystąpieniu Premiera Donalda Tuska w dniu 22 lutego 2024 r. odnośnie objęcia infrastrukturą krytyczną przejść granicznych wraz z drogami dojazdowymi i torami kolejowymi, a także dynamiczną sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej, Krajowa Rada Izb Rolniczych na dzisiejszym posiedzeniu opowiedziała się za zmianą strategii protestacyjnej rolników i w związku z tym, drodzy rolnicy spotykamy się w Warszawie na proteście w dniu 27 lutego 2024 r. pod Flagą Białą-Czerwoną.
Kolejne komunikaty będą wydawane na bieżąco stosownie do rozwoju sytuacji.

<<  powrót