<<  powrót

Zachodniopomorska Izba Rolnicza prowadzi nabór na kolonię organizowaną przez Krajową Radę Izb Rolniczych dofinansowaną ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 01 stycznia 2006 i których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę, w okresie jakim jest organizowana kolonia.

Miejsce kolonii: Ośrodek Wypoczynkowy w Dębrzynie na Kaszubach.

Termin: 03.08-11.08. 2022r.

Odpłatność: 700,00 zł.

Zgłoszenia do 20 czerwca br. pod nr tel 91 484 40 72, 94 346 05 14. (liczy się kolejność zgłoszeń)

<<  powrót