<<  powrót

Zachodniopomorska Izba Rolnicza prowadzi nabór na kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 01 stycznia 2005 i których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę, w okresie jakim jest organizowana kolonia.

W związku z epidemią COVID-19, w tym roku kolonie odbędą się z uwzględnieniem określonych ograniczeń sanitarnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Edukacji Narodowej.

Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza Morska” w Jarosławcu.

Termin: 30.07-07.08. 2021r.

Odpłatność: 600,00 zł.

Zgłoszenia do 21 czerwca br. pod nr tel 91 484 40 72. (liczy się kolejność zgłoszeń)

”Wypoczynek letni w formie kolonii w 2021r. organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2021 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika”.

<<  powrót