<<  powrót

Zachodniopomorska Izba Rolnicza otrzymała pismo od Posła na Sejm RP Zbigniewa Ziejewskiego w sprawie szkód wyrządzanych przez gatunki ptactwa prawnie chronionego.
Pan Zbigniew Ziejewski złożył interpelację w powyższej sprawie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Treść pisma poniżej

Plik Opis Wielkość pliku
pdf pismo PDF
289 KB
<<  powrót