<<  powrót

Szanowni Państwo,

na prośbę Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Białogardzie przekazujemy wytyczne opracowane przez Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące zoohigieny w gospodarstwach utrzymujących drób w odniesieniu do zakażeń Salmonella, wytyczne dotyczące warunków utrzymywania kur oraz informacje dotyczące zasad zbywania żywności w ramach prowadzenia rolniczego handlu detalicznego.

<<  powrót