<<  powrót

Zgodnie z ustawą  z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 43, z późn. zm.), utworzono 10 odrębnych funduszy promocji:

  • Fundusz Promocji Mleka;
  • Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego;
  • Fundusz Promocji Mięsa Wołowego;
  • Fundusz Promocji Mięsa Końskiego;
  • Fundusz Promocji Mięsa Owczego;
  • Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych;
  • Fundusz Promocji Owoców i Warzyw;
  • Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego;
  • Fundusz Promocji Ryb;
  • Fundusz Promocji Roślin Oleistych (wprowadzony z dniem 1 sierpnia 2019 r.).

Zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat na ww. fundusze mogą składać Deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów-rolno spożywczych  (formularz Fpz_f1):

Warunkiem wypełnienia deklaracji wpłaty za pośrednictwem portalu eRolnik  jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

<<  powrót