<<  powrót

W piśmie skierowanym przez resort rolnictwa do Ministra Klimatu i Środowiska czytamy, że działania na rzecz zapobiegania i zwalczania ASF na terytorium Polski, w odniesieniu do dzików koncentrują się między innymi na ich odstrzale, jak i eliminacji ze środowiska padłych osobników, jako czynnika sprzyjającego przetrwaniu wirusa ASF w środowisku naturalnym oraz jego rozprzestrzenianiu się w populacji, a także potencjalnie przenoszeniu choroby do gospodarstw utrzymujących świnie.

Resort rolnictwa stale promuje działania na rzecz redukcji populacji dzików, które są głównym rezerwuarem i źródłem przenoszenia ASF.

<<  powrót