<<  powrót

W odpowiedzi na liczne wystąpienia samorządu rolniczego o zwiększenie środków finansowych na dopłaty z budżetu państwa do składek na ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich resort rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował pismem z 23 września 2021 r., że w wyniku podjętych działań, na dopłaty do składek ubezpieczeniowych zostały przeznaczone dodatkowe środki w wysokości 500 mln zł.

Oznacza to, że w bieżącym roku na powyższe działania przeznaczone zostanie 900 mln zł, co powinno umożliwić zawarcie umowy ubezpieczenia z dotacją z budżetu państwa wszystkim zaintersowanym producentom rolnym.

<<  powrót