<<  powrót

Uprzejmie informujemy, że w związku z licznymi zapytaniami producentów rolnych w sprawie braku możliwości pobrania i wydrukowania z aplikacji suszowej kalkulacji/protokołu oraz zestawienia upraw przez rolników Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki wystąpił do MRiRW  o wyjaśnienie przyczyn takiego stanu rzeczy.

W odpowiedzi MRiRW wyjaśnia, że zgodnie z informacją KPRM nie powinno być żadnego problemu z pobraniem protokołu lub kalkulacji kosztów.

Natomiast w przypadkach kiedy producenci rolni mają problem z pobraniem kalkulacji/protokołu/zestawienia upraw prosimy o przesyłanie zrzutu z ekranu z informacją  o problemie wraz z ID producenta rolnego na adres mailowy sekretariatu Departamentu Budżetu MRiRW – sekretariat.dbd@minrol.gov.pl (ewentualnie na e-mail Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego ZUW – ir@szczecin.uw.gov.pl – informacja będzie przekazana do MRiRW).

Źródło: ZUW

<<  powrót