Apel do rolników i działkowców
<<  powrót

APEL DO ROLNIKÓW I DZIAŁKOWCÓW

Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną: fosforek glinu.Substancja czynna: fosforek glinu ma zastosowanie w środkach ochrony roślin o działaniu owadobójczym oraz gryzoniobójczym wykorzystywanych do fumigacji/dezynsekcji. Są to środki przeznaczone do stosowania WYŁĄCZNIE przez użytkowników profesjonalnych, którzy ukończyli szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji. Zabiegami fumigacji/dezynsekcji zajmują się między innymi wyspecjalizowane podmioty branży DDD, którzy posiadają profesjonalny sprzęt oraz wykwalifikowane osoby.Preparaty zawierające w swoim składzie fosforek glinu w obecności wilgoci atmosferycznej uwalniają toksyczny gaz – fosforowodór, stwarzając ogromne niebezpieczeństwo dla człowieka. Wdychanie wydzielającego się gazu lub połknięcie preparatu grozi śmiercią. Dawka 500-700 mg/m3 fosforowodoru może spowodować zgon już w ciągu 30 minut!Popularne preparaty w jednej pastylce o wadze 0,6 g wydzielają 200 mg fosforowodoru.Objawami zatrucia są między innymi uczucie ucisku w klatce piersiowej, nudności, bóle i zawroty głowy oraz omdlenia. W przypadku podejrzenia zatrucia należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem i poinformować o zaistniałej sytuacji (pokazać etykietę stosowanego środka). Ponadto fosforowodór jest gazem łatwopalnym i bardzo toksycznym dla zwierząt domowych i dzikich.W miejscu wykonywania zabiegu metodą fumigacji przy użyciu środków ochrony roślin zawierających fosforek glinu na wszystkich drzwiach wejściowych umieszcza się napisy ostrzegawcze: “NIEBEZPIECZEŃSTWO”, “TRUJĄCY GAZ”, “WSTĘP WZBRONIONY”. Po zakończonym zabiegu obowiązkowym jest wietrzenie obiektu do momentu, w którym stężenie fosforowodoru w powietrzu spadnie poniżej wartości 0,01 ppm.Należy pamiętać, że stosując środki ochrony roślin należy przede wszystkim w pierwszej kolejności zapoznać się z instrukcją stosowania/etykietą i postępować zgodnie z jej zapisami.

źródło:piorin.gov.pl

<<  powrót