<<  powrót

Szanowni Państwo,

poniżej umieszczamy ankietę, którą opublikowała Komisja Europejska w sprawie oceny potrzeby dalszych regulacji prawnych w sprawie odpowiedzialności za środowisko (dyrektywa 2004/35/WE). Komisja zastanawia się nad uszczegółowieniem przepisów i wprowadzeniem rozporządzenia, które będzie obowiązywało wszystkie kraje, zamiast obecnej dyrektywy.

Uprzejmie proszę o przeanalizowanie załączonej ankiety, wypełnienie i odesłanie do Biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w terminie do 16.07.2022 r. na e-mail: izba@zir.pl

Zachęcamy Państwa również do wypełnienia tej ankiety na stronie KE

Poniżej został umieszczony link do konsultacji publicznych dotyczących oceny tej dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko w wersji polskiej

(https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi)

Żeby wypełnić ankietę trzeba się zalogować.

Konsultacje są otwarte od 12 maja do 4 sierpnia 2022 roku

<<  powrót