<<  powrót

Dnia 6 października 2022 r. w Hotelu Dobosz w Policach odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Agroliga 2022 – etap wojewódzki, organizowanego przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Konkurs ma na celu wyłonienie, jak również promowanie najlepszych polskich rolników i najprężniej działające polskie firmy związane z rolnictwem. To prestiżowe przedsięwzięcie ma ogromne znaczenie w upowszechnianiu przedsiębiorczości i nowoczesnych technologii produkcyjnych w rolnictwie. Uczestnicy konkursu to awangarda pomysłowości i kreatywności w poszukiwaniu nowych konkurencyjnych rozwiązań.

Konkurs Agroliga 2022 prezentuje dorobek rolnictwa i firm funkcjonujących w tym obszarze z terenu województwa zachodniopomorskiego. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swoją działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

Na uroczystej gali zostały wybrane najlepsze gospodarstwa i firmy, w tym mistrz i wicemistrz w kategorii Rolnik i Firma województwa zachodniopomorskiego.

Mistrzem Agroligii w Kategorii Firma został pan Mateusz Kruk rolnik z Ramlewa powiat kołobrzeski zajmujący się uprawą ziemniaków, które są przerabiane na frytki.

Wicemistrzem został natomiast pan Grzegorz Sendecki, powiat sławieński – Zakład uboju i przetwórstwa mięsnego.

Mistrzem Agroligii w Kategorii Rolnik został pan Grzegorz Fujarski rolnik z Czaplinka, powiat drawski, posiadający gospodarstwo pasieczne.

Wicemistrzem zostali Państwo Patrycja i Łukasz Leśniewscy, powiat pyrzycki, posiadający gospodarstwo rolne.

W wojewódzkim etapie konkursu Agroliga 2022 wzięło udział osiem gospodarstw rolnych i cztery firmy z branży rolniczej.

Mistrzowie będą teraz rywalizowali między sobą w ogólnopolskim konkursie o tytuł Krajowego Mistrza Agroligii.

Z ramienia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej statuetkę za Mistrza w Kategorii Rolnik i Firma wręczał pan Marek Szczepankiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej ZIR powiatu polickiego.

<<  powrót